Regulamin portalu „Aaale Taxi – artykuły tematyczne” :1. Działanie Serwisu polega na umieszczaniu na nim artykułu o długości nie mniejszej niż 1300 znaków (zwanego dalej Artykułem). W każdym artykule można umieścić do trzech linków do zewnętrznych stron internetowych.2. Aby dodać artykuł, wymagana jest rejestracja Użytkownika w serwisie.3. Rejestracja Użytkownika potwierdzana jest poprzez adres email.4. Zgłaszany Artykuł musi być napisany w języku polskim oraz musi być poprawny pod względem merytorycznym oraz ortograficznym.5. Zgłaszany Artykuł nie może zawierać treści: erotycznych, niezgodnych z polskim prawem, rasistowskich, tylko dla dorosłych, hazardowych.6. Linki w treści artykułu nie mogą prowadzić do stron: erotycznych, pornograficznych, niezgodnych z polskim prawem, rasistowskich, tylko dla dorosłych, hazardowych.7. Artykuł można dodać do trzech kategorii równocześnie.8. Użytkownik dodając Artykuł deklaruje, że posiada pełne prawa autorskie do tego Artykułu.9. Administrator serwisu zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim adresów email.10. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.11. Serwis nie przyjmuje artykułów erotycznych i niezgodnych z prawem polskim.