Istnieją użytkowane przez człowieka miejsca w których, bez względu na okoliczności, należy spodziewać się hałasu. Nie oznacza to jednak, ze miejsc tych nie obowiązują pewne normy prawne dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W tym celu istnieją odpowiednie rozporządzenia dotyczące pomiaru hałasu na lotniczego, drogowego i kolejowego.

Lotniska

Pomiary prowadzone są w sposób ciągły na lotniskach o łącznej sumie przelotów powyżej 50 tyś rocznie oraz na lotniskach mniejszych (powyżej 10 tyś ), jeżeli leżą one w granicach aglomeracji miejskich lub maja nad nimi trasy dolotu i wylotu. Na pozostałych lotniskach pomiar prowadzony jest okresowo. Punkty pomiarowe powinny być położone przy budynkach od razu oceniany jest wpływ poziomu hałasu na zabudowania na lotnisku. Pod uwagę przy pomiarze bierze się również sytuację meteorologiczną.

Inne miejsca

Okresowo (co 5 lat) pomiary natężenia dźwięku dokonywane są również na: drogach publicznych o natężeniu ruchu przekraczającym 3 mln pojazdów rocznie liniach kolejowych o natężeniu ruchu co najmniej 30 000 połączeń rocznie liniach tramwajowych z ponad 100 przejazdami na dobę w portach morskich położonych w aglomeracjach o zdolności przeładunkowej powyżej 10 mln ton rocznie na lotniskach powyżej 5 tyś przelotów rocznie, bez względu na ich położenie

Inne obiekty (lotnicze, kolejowe, drogowe), na których wcześniej dokonywano pomiarów, obecnie nie są nimi objęte.

Pomiar powinien być dokonywany w miejscach najmocniej narażonych na wpływ hałasu, najlepiej na wysokości kondygnacji budynku narażonego na hałas (w odległości około 0,5 do 2 metrów od jego elewacji). W przypadku braku możliwości zamontowania miernika na wysokości najbardziej narażonej na hałas kondygnacji należy umieścić go na wysokości 4 metrów nad ziemią. Podczas pomiaru odbierany dźwięk jest również nagrywany (aby umożliwić odsłuchanie z jakiegoś powodu wątpliwych zdarzeń akustycznych).

Pomiary ciągłe mogą być prowadzone z przerwami wynikającymi np. z sytuacji meteorologicznej, lecz przerwy te nie mogą być dłuższe niż 1,5h za dnia i 1h nocą. Dla tych pomiarów powinno się również określać tło akustyczne

Kategorie: Technologia