Jeżeli mamy do zagospodarowania sporą przestrzeń oraz lubimy ład i symetrię będziemy mogli stworzyć prawdziwe cudo – ogród w klasycznym stylu francuskim. Dobrze jednak przynajmniej w fazie projektów zasięgnąć opinii fachowców, gdyż ogrody francuskie są stosunkowo trudne do zaprojektowania oraz do utrzymania.Odrobinę historiiPierwsze ogrody w stylu francuskim (zwane tez ogrodami barokowymi) powstawały we Francji w XVII wieku. Są one bezpośrednią kontynuacją wcześniejszych, renesansowych ogrodów włoskich, popularnych przy pałacach i rezydencjach możnowładczych. Francuska szkoła ogrodnicza osiągnęła szczytowa formę za panowania Ludwika XIV, podczas zakładania ogrodów otaczających Wersal. Podporządkowanie sobie przyrody i wprowadzenie w niej ładu i symetrii świetnie korespondowało z ówczesnym absolutyzmem oświeconym.Ogrody barokowe bardzo szybko stały się modne w całej Europie, pojawiały się w nich nowe elementy oraz akcenty lokalne. Moda na nie zaczęła jednak przygasać po klęsce Napoleona w 1812 roku; zostały stopniowo wyparte przez romantyczne koncepcje ogrodów w stylu angielskim.Jak wygląda ogród barokowy?Najbardziej rzucająca się w oczy jego cechą jest symetria, najczęściej dodatkowo jeszcze podkreślana przez biegnącą przez ogród główną alejkę, dzielącą go na dwie identyczne części. Dominuje geometryczna forma; drzewa i krzewy są odpowiednio strzyżone. Bardzo ważne jest osiągnięcie odpowiedniego kontrastu i światłocienia – uzyskuje się go najczęściej przez odpowiednie zróżnicowanie wysokości terenu oraz kolorów roślin. Jednocześnie ogród francuski powinien być dynamiczny – ważne jest bogactwo form i dodatkowych elementów, na przykład altan, fontann czy ławeczek. Rozwiązania te niestety dobrze sprawdzają się tylko przy większej powierzchni.Popularne elementyBardzo popularne w ogrodach barokowych są rzeźby roślinne oraz ogrodowe. Te pierwsze powinny zachwycać swoją formą, są jednak trudne do formowania i wymagają sprawnej i doświadczonej ręki. Często stosowane były również partery gęsto obsadzane różnymi gatunkami kwiatów, regularnie przesadzanymi tak, by utrzymać w ogrodzie cały czas obszar, gdzie ciągle coś kwitło. Nie można też zapomnieć o szpalerach, często o różnicowanej wysokości, oraz o alejkach umożliwiających swobodne podziwianie ogrodu.