Czyż nie wygodnie byłoby samemu zajmować się wypełnianiem pitów, zeznań rocznych i formularzami wysyłanymi do ZUS-u w sposób pewny i profesjonalny? Pewnie, że tak! Oczywiście jest to jak najbardziej możliwe, wystarczy tylko obrać kierunek na studiach z zakresu finansów i bankowości ze specjalnością księgowy i na ich koniec zdać egzamin nadający jedne w trzech możliwych uprawnień: usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, doradztwo podatkowe i biegły rewident.Osoba zajmująca się w sposób zawodowy księgowością powinna umieć logicznie myśleć i bezbłędnie analizować informacje. Powinna tez posiadać cechy charakteru takie jak staranność i uczciwość bowiem osoba taka ma w przyszłości zajmować się m.in. prowadzeniem firm i odprowadzania od nich podatku należnego państwu. Przyszły księgowy powinien też być komunikatywny, a dokładniej precyzyjnie wymieniać informacje z osobami zatrudnionymi w firmie, podwładnymi i kierownictwem.Wracając do studiów to przez pierwsze trzy, cztery semestry program nauczania na kierunku finanse i bankowość jest identyczny na każdej uczelni, wszyscy bowiem muszą posiąść wiedzę niezbędną dla każdego, kto ma w przyszłości zajmować się ekonomią. W czasie trwania studium podstawowego studenci mają do zaliczenia 18 przedmiotów (w tym 2 języki) i obejmuje ono poziom pierwszy – wykształcenie ogólne oraz poziom drugi – przedmioty niezbędne każdemu ekonomiście. Jeżeli chce się zdobyć tytuł magistra trzeba zdobyć 21 punktów, a by otrzymać dyplom licencjata trzeba ich zdobyć 18.