Jak już każdy zapewne wie, odpady medyczne nie są obojętne dla Naszego organizmu i środowiska. Co więcej są one niebezpieczne ze względu na substancje i związki chemiczne, które mogą być w nich zawarte. Dlatego też od 23.12.2002r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia odpady takie podlegają utylizacji, a nie jak było do tej pory, że niektóre z nich mogły być poddawane odzyskowi.Razem z wejściem w życie tego rozporządzenia weszły też w życie różne sposoby na unieszkodliwianie takich medykamentów. Jednym z nich jest przekształcanie takich odpadów w sposób termiczny. Polega to na utlenianiu odpadów, a w naszym przypadku jest to dokonywane za pomocą spalania odpadów lub doprowadzanie do ich rozkładu w specjalnie przygotowanych do tego instalacjach bądź urządzeniach. Takie procesy mogą być przeprowadzane w wielu miejscach, m.in. w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Drugim z sposobów na „pozbycie” się odpadów medycznych jest działanie mikrofalami, któremu mogą być podawane wszystkie odpady za wyjątkiem amalgamatu, kąpieli leczniczych oraz leki cytotoksyczne. Pozostałymi z możliwych sposobów są autoklawowanie, dezynfekcja termiczna oraz popularna obróbka fizyczno-chemiczna.Jak widać sposobów na usunięcie odpadów medycznych ze środowiska jest bardzo wiele. Każdy rodzaj odpadu powinien być inaczej utylizowany, gdyż inny sposób jest po prostu wydajniejszy i jest większa pewność, że został on właściwie zutylizowany.

Kategorie: Ekologia