Zły stan otaczającego nas środowiska naturalnego zmusza do przedsięwzięcia środków mających na celu zaprzestanie dewastacji planety oraz prób jej naprawy. Na szczęście nie jest to zadanie tylko dla gorliwych ekologów, którzy starają się przekonywać o swych racjach opornych obywateli. Od 2004 roku w Polsce obowiązują dyrektywy Parlamentu Europejskiego, które dotyczą emisji ciepła i odzyskiwania energii w taki sposób, by możliwie zminimalizować straty energii podczas przeprowadzania procesów grzewczych i innych oraz wykorzystywać ponownie pierwotne źródła energii.

W tym celu opracowywane są nowoczesne rozwiązania technologiczne, które opierają się na pobieraniu ciepła odpadowego z urządzeń i ponownym jego wykorzystaniu jako źródła zasilania czy ocieplania. Na takiej zasadzie funkcjonuje chiller adsorpcyjny, który jest urządzeniem niezwykle wydajnym i praktycznym. W porównaniu z agregatami absorpcyjny, adsorpcja może być przeprowadzana non stop przez całą dobę, nawet przez rok, bez konieczności przeprowadzania skomplikowanych kontroli i stosowania odpowiednich procedur technologicznych. Chillery adsorpcyjne są znacznie prostsze w obsłudze i działaniu, a jednocześnie bardzo wydajne i ekonomiczne. Z tego względu chillery adsorpcyjne znajdują zastosowanie w budynkach, w których istnieje duże zapotrzebowanie na ciepło. Duże skupiska ludzi w szpitalach, hotelach, centrach handlowych czy wielkich biurowcach wymagają takich właśnie rozwiązań.

Chillery adsorpcyjne montowane są w skojarzonych systemach zasilania. Produkują one jednocześnie trzy rodzaje energii, która jest wytwarzana z jednego źródła. W przypadku chillerów adsorpcyjnych najczęściej wykorzystuje się ciepło z silników gazowych, ale także energię słoneczną, geotermalną czy ciepło powstające podczas spalania odpadów. Po przetworzeniu przez czynnik chłodzący produkowana jest energia do zasilania klimatyzacji, wentylacji, czy też ogrzewania pomieszczeń. Jak widać jest to bardzo ekonomiczne i proekologiczne rozwiązanie technologiczne.

Kategorie: Technologia